Search form

Matiu 6:12

12Kəni alu məsalpɨniən, noliən tərah mɨn rəhatɨmah, təhmen=pən əmə məmə itɨmah iəsotalpɨniən motalu lan kəni məsotaskəlɨm əskasɨkiən e nɨkitɨmah noliən tərah mɨn rəha nətəmimi nətəm kautol nərahiən kəm tɨmah.