Search form

Matiu 6:16

Noliən rəha nətuakəmiən

16Kəni Iesu təmətəni mɨn məmə, “Nian nəkotətuakəm motəpəh nauəniən motəfaki kəm Uhgɨn, sotoliən nəhmtɨtəmah təpəou təhmen=pən e nəfaki eiuə mɨn. Ilah kautol nəhmtɨlah tol pɨsɨn, məmə nətəmimi okoteruh ilah məmə nəumɨs tɨnus ilah, kəni nətəmimi okotɨsiai ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə ilah kɨnotos rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi.