Search form

Matiu 6:25

Təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk

(Luk 12:22-31)

25Kəni Iesu təməni məmə, “Kəni o natimnati mɨn əha, iəu iətəni kəm təmah məmə, təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e rəhatəmah nəmiəgəhiən məmə onəkotun nak, kəni motəmnɨm nak. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e nɨpətɨtəmah məmə onəkotos iə rəhatəmah napən. ?Nəukətɨ nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəmiəgəh əmə e nauəniən, uə kəpə? Kəpə. ?Kəni nati nak in nati asoli o nɨpətɨtəmah? ?Napən, uə kəpə? Kəpə.