Search form

Matiu 6:33

33Mətəu pəh onəkotol Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mɨne nəmiəgəhiən əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei, ilau okuəhtul aupən e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn otəfɨnə mɨn natimnati mɨn əha kəm təmah o natɨgiən.