Search form

Matiu 6:6

6Mətəu nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, nəkəhuvən əpəha e nɨpəgnəua nimə rəhatəmah, kəni motahtɨpəsɨg, kəni motəfaki kəm Uhgɨn iətəm tətatɨg ikɨn əha iətəm nətəmimi kəsoteruhiən itəmah. Kəni rəhatəmah Tatə iətəm tateh rəhatəmah noliən oneuən mɨn, in otətəou itəmah o rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn.