Search form

Matiu 7:12

12“Kəni tol lanəha, otol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e noliən mɨn rəfin iətəm nəkotolkeikei məmə nətəmimi okotol kəm təmah. Inu nɨpətɨ Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs, mɨne nəukətɨ nəghatiən iətəm təməfən kəm iəni mɨn aupən.”