Search form

Matiu 7:14

14Mətəu ket iətəm təkəku, mɨne suaru iətəm tiəkɨs tatuvən o nəmiəgəhiən, kəni nətəmimi nəuan nəuvein əmə okoteruh kəni motohtəu=pən.”