Search form

Matiu 7:26

26Nəmə itəmah u nətəm nəmotətəu nəghatiən mɨn u rəhak kəni məsotoliən, kəni onəkotəhmen e iətəmimi iətəm təsətəlɨg viviən e noliən natimnati, kəni in ialməli, təməseliən rəhan pos mɨn kəhuvən əpəha isəu, maharu rəkɨs əmə əpə ilɨs, kəni rəhan nimə təsəskasɨkiən.