Search form

Matiu 7:3

3?Təhro nəutəni nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah mɨn, mətəu itəmah nəsoteruhiən nɨgi asoli iətəm tətatɨg e nəhmtɨtəmah?