Search form

Matiu 7:5

5!Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Otaupən, motos rəkɨs nɨgi asoli e nəhmtɨtəmah, kəni nəkotəhrun neruh viviən noh rəkɨsiən nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah mɨn.