Search form

Matiu 7:7

Noliən əhruahru o nətapuəhiən e nati kəti o Uhgɨn

(Luk 11:9-13; 6:31)

7Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Iəkəni kəm təmah məmə, otətapuəh=pən kəm Uhgɨn o natimnati, kəni in otəfɨnə kəm təmah. Kəni otəsal lan kəni onəkoteruh. Kəni otəhti-əhti doə, kəni doə oterəh o təmah.