Search form

Matiu 8:11

11Iatəni kəm təmah məmə nətəmimi tepət okotsɨpən e nɨkalɨn mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni, məhuva motauən kətiəh e tepɨl ilah Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp əpəha e narmənɨgiən əpəha e negəu e neai.