Search form

Matiu 8:14

Iesu təmol nɨmɨsiən tepət kotəuvɨr mɨn

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Kəni təmuvən e nimə rəha Pitə, kəni muvən imə meruh uhu Pitə tətətəpu ətəpu mətapɨli.