Search form

Matiu 9:23

23Kəni nian Iesu təmuva miet pətɨgəm=pa e nimə rəha iətəmi asoli əha, kəni təmuvən imə meruh nətəmimi kautahli nau məutani nəpuən lan rəha nɨmɨsiən, kəni nətəmimi kəməutasək pɨk.