Search form

Rom 1:1

Pol təməni təuvɨr kəm lah

1Iəu Pol, u iəu slef rəha Krɨsto Iesu . Uhgɨn təmauɨn lak məmə iəu aposɨl, kəni təmɨtəpɨn məfəri iəu məmə iəkəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəhan.