Search form

Rom 10:19

19?Kəni iəkətapuəh əmə o nati kəti mɨn məmə, nətəm Isrel kəmotəhrun, uə kəpə? Əuəh, kəmotəhrun. Mosɨs təmaupən məni məmə,

“Iəkol itəmah nəkotetet nətəmimi e nɨtəni əpnapɨn əmə iətəm iəkol təuvɨr kəm lah,

kəni iəkol niəməha tol itəmah mətəu-inu iəkol təuvɨr kəm nɨtəni mɨn iətəm kəmotalməli.”