Search form

Rom 10:8

8?Mətəu, tətəni mɨn nak? Tətəni məmə, “Nəghatiən Rəha Uhgɨn in iuəkɨr əmə ohnik. In əpəha e nohlɨm mɨne nɨkim.” Nəghatiən u in nəghatiən rəha nəhatətəiən iətəm iəutəni pətɨgəm.