Search form

Rom 11:11

Suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən Nanihluə mɨn

11?Kəni iəkətapuəh mɨn məmə, nətəm Isrel kəmotoh pɨkɨn motəmei motorin məmə ko kəsotəhtul mɨniən? !Kəpə! O rəhalah nəmkarəpəniən, Uhgɨn təmol suaru o nosmiəgəhiən Nanihluə mɨn məmə otol nətəm Isrel kotetet nətəmimi mɨn əha, kəni motolkeikei rəhan nəuvɨriən.