Search form

Rom 11:12

12!Tol lanəha, nəmə Nanihluə mɨn kəmotos nəuvɨriən rəha Uhgɨn mətəu-inu nətəm Isrel kəmotəpəh nosmiəgəhiən rəha Uhgɨn, kəni nətəm Isrel rəfin nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs, nian ilah okotəhatətə e Krɨsto, nəuvɨriən rəha Uhgɨn otuva mepət!