Search form

Rom 11:2

2Aupən aupən agɨn, Uhgɨn təmɨtəpɨn nətəm Isrel məmə in otolkeikei ilah, kəni ilah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi. Kəni in təməsəuhliniən nəmtahn kəm lah. Nəkotəhrun uə kəpə məmə nati nak Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni e Elaijə. In təmətapuəh əskasɨk o Uhgɨn mətəni pətɨgəm nərahiən iətəm Isrel təmol.