Search form

Rom 11:22

22Otətəlɨg e noliən pəti mil rəha Uhgɨn kəm nətəmimi: in tatol təuvɨr kəm nəuvein, kəni mətələhu nəghatiən əskasɨk kəm nəuvein mɨn. In təmələhu nəghatiən əskasɨk o nətəmimi nətəm kəmotəhti nəuian, mətəu in tatol təuvɨr kəm təmah, nəmə nəkotəkeikei məutəhatətə lan e rəhan nəuvɨriən. Mətəu nəmə nəkotəpəh nəhatətəiən lan, kəni in otatgəhli rəkɨs mɨn itəmah.