Search form

Rom 11:25

Nasəkiən rəha Uhgɨn tepət o nətəmimi rəfin

25Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei məmə nəkotəhrun nati oneuən u məmə, itəmah nəsotəfəri pɨkiən itəmah. Uhgɨn təmol məmə nətəm Isrel nəuvein kəmotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən. Mətəu noliən əha otətatɨg əmə mətəuarus=pa Nanihluə mɨn rəfin nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn, ilah okotəhatətə lan.