Search form

Rom 11:28

28Nətəm Isrel kəmotəpəh nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, kəni tol lanəha, ilah kəməhuva tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn. Mətəu nati u in o nəuvɨriən rəhatəmah mətəu-inu rəueiu, Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah Nanihluə mɨn. Mətəu Uhgɨn tatolkeikei əhanəh nətəm Isrel mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah, kəni ilah nɨrə rəha Epraham, Aisək, mɨne Jekəp.