Search form

Rom 11:4

4?Mətəu Uhgɨn təməni=pən nak kəm in? In təməni məmə, “Iətaskəlɨm nətəmimi səpɨn-tausɨn məmə rəhak mɨn, nətəm kəsotəfakiən kəm uhgɨn eiuə u Paal.”