Search form

Rom 11:7

7?Kəni təhro? Nətəm Isrel tepət kəmotəsal pɨk o suaru rəha nuvaiən məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu kəməsotosiən. Mətəu ilah Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah, kəmotos. Mətəu ilah rəfin kəməsotosiən, Uhgɨn təmol ilah məmə kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən.