Search form

Rom 11:8

8Təhmen əmə e iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,

“Kəni mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn təmol məmə nətəlɨgiən rəhalah tətapɨli alu,

kəni mol məmə nəhmtɨlah təpɨs,

kəni mol məmə nɨpəgtəlgɨlah talu.”