Search form

Rom 11:9

9Kəni Kig Tefɨt təməni məmə,

“Pəh nauəniən rəhalah tepət otuva məhmen e nəuanɨkulu kəti, iətəm otoh-ərain ilah, mol ilah kotəni məmə natimnati rəfin təuvɨr əmə.

Pəh rəhalah natimnati təuvɨr okəhuva kəpiel kəti rəha noh pɨkɨniən mɨne nalpɨniən kəm lah.