Search form

Rom 2:16

16Əuəh, nian kəti otəpanuva pəhriən iətəm Uhgɨn otəni məmə Iesu Krɨsto otakil muh mələhu nəghatiən rəha nətəmimi rəfin o noliən mɨn iətəm nətəmimi kotəhrun neruhiən, mɨne noliən mɨn mɨne nətəlɨgiən oneuən mɨn. Iətəni nəghatiən u kəm nətəmimi nian iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr.