Search form

Rom 2:2

2Kəni kitah kotəhrun məmə nian Uhgɨn tətakil mətələhu nəghatiən kəm nətəmimi nətəm kautol noliən mɨn əha iətəm iəməni rəkɨs u, rəhan nəghatiən in təhruahru əmə.