Search form

Rom 2:27

27Kəni nətəmimi nətəm kəsəhgi-pəniən ilah e nɨpətɨlah, mətəu kautohtəu=pən Lou, ilah okotakil motuh motələhu nəghatiən rəhatəmah mətəu-inu, nati əpnapɨn nəmotos pau Lou iətəm kəmətei, kəni kəməhgi=pən itəmah, mətəu nəutəhti Lou.