Search form

Rom 2:29

29Mətəu iətəmi kəti u in iətəm Isrel pəhriən, in iətəm Isrel e nɨkin. Kəni noliən pəhriən rəha nəhgi-pəniən, in nati kəti rəha nɨki iətəmimi iətəm Narmɨn əmə Rəha Uhgɨn tatol, mətəu Lou təsoliən. Kəni səniəmə nətəmimi nətəm kautəfəri nərgɨ iətəmi əha, mətəu Uhgɨn əmə təfəri nərgɨn.