Search form

Rom 2:5

5Mətəu rəhn-kapə təmah tiəkɨs, kəni məsotəuhliniən itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn. Kəni o nati u, nautoriarun niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn o təmah. Kəni nati əpnapɨn məmə nəsoteruhiən niəməha mɨne nalpɨniən əha rəueiu, mətəu onəkotos niəməha mɨne nalpɨniən rəhan nian Uhgɨn otol əpu rəhan nələhuiən nəghatiən iətəm təhruahru.