Search form

Rom 2:8

8Mətəu in otəfən rəhan niəməha mɨne nalpɨniən kəm nətəmimi nəuvein nətəm kautol əmə nati nɨkilah əmə tolkeikei, kəni məutəuhlin nəmtahlah e nɨpəhriəniən, kəni məutohtəu=pən noliən tərah mɨn.