Search form

Rom 3:1

Nian rəfin Uhgɨn tatol rəhan nəghatiən

1Kəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “?Nəmə nɨpətɨ nəhgi-pəniən suah kəti e noliən rəha nətəm Isrel, in səniəmə nati kəti rəha nɨpətɨn, kəni təhro nəutəni məmə nəhgi-pəniən u in nati agɨn kəti? ?Kəni o nati nak in nati təuvɨr kəti məmə suah kəti in iətəm Isrel?”