Search form

Rom 3:12

12Nətəmimi mɨn rəfin agɨn kəmotəuhlin nəmtahlah o Uhgɨn,

ilah kəsotəhruniən noliən nati kəti o noliən nəuia Uhgɨn,

iətəmi kəti tɨkə iətəm in tatol nəuvɨriən, kətiəh agɨn mɨne uəha tɨkə.”