Search form

Rom 3:13

13“Nəghatiən rəhalah təhmen e nəpieniən rəha suvət iətəm təməuag,

Narmɨlah təriauəh e neiuəiən.”

“Poesɨn rəha sɨneik tatsɨpən e nohlɨlah.”