Search form

Rom 3:19

19Kitah kotəhrun məmə natimnati mɨn rəfin iətəm Lou tətəni, in rəha nətəmi mɨn u Uhgɨn təməfən Lou kəm lah. Tol lanəha məmə iətəmi kəti tɨkə təhrun nuhalpɨniən nəghatiən iətəm Uhgɨn otəni. Kəni nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, okotəkeikei motəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn məmə in otakil muh mələhu nəghatiən rəhalah.