Search form

Rom 3:24

24kəni e nəuvɨriən rəhan, Uhgɨn tətəni əmə məmə ilah rəfin nətəm kəmotəhatətə lan, ilah kotəhruahru əmə e nəhmtɨn, məhuva nətəmimi rəhan, təhmen e nəlpəkauiən rəhan. Ilah kəsotətəouiən nati kəti məsotoliən nati kəti məmə okəhuva lanəha, mətəu Krɨsto Iesu təmətəou suaru rəhalah, mɨtɨs ilah e təfagə tərah mɨn rəhalah e nɨmɨsiən rəhan.