Search form

Rom 3:27

27?Tol lanəha, iətəmimi kəti təhrun nəghati əuvsaniən o nati kəti iətəm təmol, məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, uə kəpə? Kəpə, nati tɨkə. ?Kəni iətəmimi təruru nəghati əuvsaniən o nak? Mətəu-inu iətəmimi kəti tɨkə iətəm təhrun nɨtəu-pəniən Lou məmə tuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Uhgɨn tatol iətəmimi təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən əmə rəhan.