Search form

Rom 3:28

28Tol lanəha mətəu-inu kitah kautaskəlɨm əskasɨk nətəlɨgiən məmə iətəmimi tətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e rəhan nəhatətəiən, mətəu səniəmə e nɨtəu-pəniən Lou.