Search form

Rom 4:2-3

2-3Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Epraham təməhatətə e Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhan.” Tol lanəha, Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn, mətəu səniəmə e suaru rəha noliən təuvɨr mɨn rəha Epraham. Nəmə noliən təuvɨr mɨn in suaru rəha nəhruahruiən, kəni Epraham təhrun nagət əfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən o nati kəti.

4Nian iətəmimi kəti tatol uək o nətəouiən, kəni rəhan iərmənɨg təsəniən məmə rəhan nətəouiən in neaniən kəti kəm in, mətəu iərmənɨg təkeikei məfən nətəouiən o rəhan uək.