Search form

Rom 5:1

Nəməlinuiən mɨne nagiəniən

1Tol lanəha, Uhgɨn təməni məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən, mətəu-inu kitah kəutəhatətə e nati u Iesu Krɨsto təmol o tah. Kəni rəueiu, kitah Uhgɨn kəutatɨg e nəməlinuiən.