Search form

Rom 5:13

13Nɨpəhriəniən, nətəmimi kəmotol təfagə tərah uərisɨg Uhgɨn təmanəfa Lou. Uhgɨn in təməsakiliən rəhalah noliən məmə tərah, kəni məsətei rəkɨs-pəniən məmə rəhalah kəti təfagə, mətəu-inu e nian əha lou tɨkə əhanəh məmə okotatgəhli.