Search form

Rom 5:14

14Mətəu nati əpnapɨn Uhgɨn təməsətei rəkɨsiən təfagə tərah mɨn rəhalah, nətəmimi nətəm kəutatɨg e nian rəha Atəm mətəuarus=pa Mosɨs, ilah rəfin kəmohmɨs. Əuəh, nati əpnapɨn nətəmi mɨn əha kəməsotoliən təfagə tərah təhmen e təfagə tərah rəha Atəm iətəm təməhti nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn, mətəu ilah rəfin kəmohmɨs.

E noliən mɨn nəuvein, Atəm in təhmen e Krɨsto iətəm təmuərisɨg lan, mətəu-inu nati nak iətəm Atəm təmol, tatuvən o nətəmimi rəfin, təhmen=pən əmə məmə nati nak Krɨsto təmol tatuvən o nətəmimi rəfin.