Search form

Rom 5:16

16Iəkəni mɨn məmə, nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati lan kəm nətəmimi, in tol pɨsɨn agɨn e nəua təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə əha. Suah u təmol təfagə tərah kətiəh əmə, kəni Uhgɨn təmakil muh mələhu nəghatiən lan məmə nətəmimi rəfin otəkeikei motos nalpɨniən o rəhalah təfagə tərah mɨn. Mətəu uərisɨg, nati əpnapɨn nətəmimi tepət kəmautol təfagə tərah tepət, aupən muvən mətəuarus rəueiu, kəni Uhgɨn təməfa nati təuvɨr agɨn kəm tah, kəni təmol məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn, kəni rəhatah nalpɨniən tɨkə.