Search form

Rom 5:17

17Nɨpəhriəniən məmə təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə, Atəm, təmol nɨmɨsiən tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, kəni inu nati asoli. Mətəu nati asoli kəti mɨn tapirəkɨs məmə, nati iətəmi kətiəh əmə təmol, inu Iesu Krɨsto. Nətəmimi rəfin nətəm kautos nəuvɨriən rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati əpnapɨn əmə lan kəm lah, kəni motəhatətə məmə Uhgɨn tatol ilah kəutəhruahru e nəhmtɨn, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni ilah Krɨsto, okotarmənɨg e natimnati rəfin.