Search form

Rom 5:19

19Nətəmimi tepət kəməhuva nol təfagə tərah mɨn mətəu-inu iətəmi əha Atəm təməhti nəuia Uhgɨn. Mətəu nətəmimi tepət okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu iətəmi kəti mɨn, Krɨsto, təmol nəuia Uhgɨn.