Search form

Rom 5:2

2Kitah kəməutəhatətə e Iesu Krɨsto, kəni in təmos itah kəhuva e nəhmtɨ Uhgɨn məmə okotos nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati lan kəm tah. Kəni nəuvɨriən əha, kəutatɨg lanəha rəueiu. Kəni kitah kotagiən mətəu-inu kitah kotəhrun vivi agɨn məmə okotos nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn.