Search form

Rom 5:20

20Uhgɨn təməfa Lou məmə təfagə tərah otuva mol iahgin, kəni məmə nətəmimi okotəhrun noliən tərah mɨn rəhalah. Mətəu nian təfagə tərah təmuva mol iahgin, nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati əpnapɨn əmə lan təmuva iahgin təhmɨn mɨn mapirəkɨs,