Search form

Rom 5:21

21məmə nəuvɨriən otəri mapirəkɨs təfagə tərah mɨn. Təfagə tərah təmətarmənɨg e nətəmimi rəfin matiuvi=pa nɨmɨsiən e lah. Mətəu rəueiu nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati lan kəm tah otarmənɨg, kəni nəuvɨriən əha otol məmə nətəmimi okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni motos nəmiəgəhiən itulɨn e Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg.